“Blood Sweat & Tears” của BTS trở thành MV thứ 8 của họ đạt được 550 triệu lượt xem  in  News

Back by:  btsviet  on  March 26, 2020 01:00 PM

“Blood Sweat & Tears” của BTS trở thành MV thứ 8 của họ đạt được 550 triệu lượt xem
BTS mồ hôi mồ hôi máu & mồ hôi trở thành MV thứ 8 của họ đạt được 550 triệu lượt xem MV BTS hit hit Blood Blood Sweat & Tears Hiện đã đạt 550 triệu lượt xem! Bài hát này là ca khúc chủ đề trong nhóm đầy đủ thứ hai của nhóm, WING, WING, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Vào ngày 11 tháng 3, KST, Blood Blood Sweat & Tears đã trở thành video âm nhạc thứ tám của BTS, đạt 550 triệu lượt xem. Những MV trước đó của họ đã đạt được cột mốc quan trọng là DNA DNA, Lửa, Lửa, Tình yêu giả tạo, Thành viên của Drop Drop, Chàng trai với Luv, Điên IDOL, Điên và Điên. Các nghệ sĩ Hàn Quốc khác chỉ đạt 550 triệu lượt xem trên các video âm nhạc là PSY và BLACKPINK. Xem ngay Blood Blood Sweat & Tears ngay dưới đây để ăn mừng!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.