“Boy With Luv” của BTS trở thành MV nhóm nhạc nam Hàn Quốc nhanh nhất đạt được 500 triệu lượt xem  in  News

Back by:  btsviet  on  August 14, 2019 05:00 AM

“Boy With Luv” của BTS trở thành MV nhóm nhạc nam Hàn Quốc nhanh nhất đạt được 500 triệu lượt xem
Cậu bé BTS với Luviên đã lập kỷ lục mới trên YouTube! Vào ngày 11 tháng 8 lúc 7:43 sáng KST, video âm nhạc của BTS cho Cậu bé với Luviên (có Halsey) đã vượt qua 500 triệu lượt xem trên YouTube, biến nó thành video âm nhạc thứ bảy của họ để làm được điều đó sau DNA DNA, Tình yêu giả tạo, bỏ rơi MIC, (Steve Aoki Remix), ID bị lỗi, phạm lỗi và phạm lỗi. Cậu bé với Luv Cảnh bây giờ là video âm nhạc của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nhanh nhất từng đạt mốc 500 triệu, BTS ban đầu phát hành video âm nhạc vào ngày 12 tháng 4 lúc 6 giờ chiều. KST, có nghĩa là bài hát chỉ mất chưa đầy bốn tháng để đạt được cột mốc. Xin chúc mừng BTS về thành tích ấn tượng của họ!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.