BTS đã giành được bảy vị trí trên bảng xếp hạng album thế giới Billboard  in  News

Back by:  btsviet  on  March 26, 2020 01:00 PM

BTS đã giành được bảy vị trí trên bảng xếp hạng album thế giới Billboard
Billboard đã phát hành bảng xếp hạng World Album cho tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 3 và BTS đã giành được bảy vị trí trên bảng xếp hạng! Bản đồ của Soul Soul Soul của Soul: 7 phạm tăng trở lại vị trí số 1 trong tuần này, bây giờ là tuần thứ tư trên bảng xếp hạng. NCT 127 ngay lập tức Neo Khu Neo đứng thứ 2 sau khi ra mắt số 1 vào tuần trước. BTS 's Tình yêu bản thân: Trả lời vẫn ở vị trí thứ 3 trong tuần thứ 82 trên bảng xếp hạng, tiếp theo là Bản đồ tâm hồn: Persona Cá (tuần thứ 49) ở vị trí thứ 4. ITZY'sM IT 5 sau khi ra mắt tuần trước. Bạn không bao giờ đi bộ một mình, BTS không bao giờ đi bộ một mình, vươn lên vị trí thứ 6 (tuần thứ 60) và SuperMát đã qua SuperM: Album mini đầu tiên của nhóm này đứng thứ 8 (tuần thứ 24). Bản thân BTS [1] BTS vang lên trên thế giới, BTS WORLD, xếp hạng thứ 14 trên bảng xếp hạng (tuần thứ 38) và nhóm Love Love Yourself: Herật lại vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 15 (tuần thứ 83). Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.