BTS đã giành được một chiếc cúp khác cho “ON”  in  News

Back by:  btsviet  on  March 26, 2020 01:00 PM

BTS đã giành được một chiếc cúp khác cho “ON”
Điểm số của BTS giành chiến thắng lần thứ 9 BTS đã giành được một chiếc cúp khác cho làng TRÊN NỀN TẢNG! Trong tập 11 tháng 3 của chương trình Champion Show Champion, các ứng cử viên cho vị trí đầu tiên là IZ * ONE, Fiesta, Fiesta BTS, ON, BeBe. BTS đã giành chiến thắng! Tập này của chương trình Champion Show Champion là một chương trình đặc biệt không bao gồm các màn trình diễn mới. Xin chúc mừng BTS!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.