BTS, TWICE, IZ * ONE được chứng nhận thêm bạch kim của Gaon  in  News

Back by:  btsviet  on  October 10, 2019 02:00 PM

BTS, TWICE, IZ * ONE được chứng nhận thêm bạch kim của Gaon
Album X1 ra mắt lần thứ hai bạch kim; BTS, TWICE, IZ * ONE, và được chứng nhận thêm bạch kim của Gaon Biểu đồ Gaon đã công bố lô chứng nhận bạch kim chính thức mới nhất của mình! Năm ngoái, Hiệp hội Công nghiệp Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống chứng nhận hoàn toàn mới để bán album, tải bài hát và phát trực tuyến. Bắt đầu với âm nhạc được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, Biểu đồ Gaon hiện chứng nhận album bạch kim khi chúng đạt doanh số 250.000, trong khi các bài hát nhận được chứng nhận bạch kim ở 100 triệu lượt phát hoặc 2,5 triệu lượt tải xuống. Vào ngày 10 tháng 10, Bảng xếp hạng Gaon đã thông báo rằng album mini đầu tay của X1, siêu lượng tử Lượng tử Leap đã nhận được chứng nhận bạch kim kép chính thức sau khi bán được hơn 500.000 bản kể từ khi phát hành vào tháng 8. Trong khi đó, album mini thứ hai của IZ * ONE, nhóm HEART * IZ, đã chính thức được chứng nhận bạch kim sau khi bán được hơn 250.000 bản. Ở hạng mục phát trực tuyến, Chàng trai của BTS với Luv Hồi (hợp tác với Halsey), TWICE's's What là gì? Tình yêu, Lim Jae Hyun's Nếu có thực hành trong tình yêu, thì Xin lỗi và Yang Da Il đã nhận được chứng nhận bạch kim chính thức sau khi vượt qua 100 triệu luồng mỗi luồng. Cuối cùng, Paul Kim, hit hit ballad Sau Me You You đã được chứng nhận bạch kim trong danh mục tải xuống sau khi đạt 2,5 triệu lượt tải xuống. Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.