Các thành viên của PENTAGON là những học sinh tinh nghịch trong “Humph!”  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  July 17, 2019 11:00 AM

Các thành viên của PENTAGON là những học sinh tinh nghịch trong “Humph!”
Các thành viên của PENTAGON là những học sinh tinh nghịch trong cảm giác mới tốt PENTAGON đã trở lại với album mini thứ chín của họ, SUM SUM (ME: R) và ca khúc chủ đề của Hum Hum! Được sản xuất bởi Giriboy và Hui, Hồi Humph! Video âm nhạc theo chủ đề trường học cho thấy người hâm mộ bên PENTAGON, dễ thương và có các thành viên mặc đồng phục trường cũng như đồng phục bóng chày. Kiểm tra nó dưới đây!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.