Crush đã ký kết với một cơ quan mới P NATION  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  July 17, 2019 11:00 AM

Crush đã ký kết với một cơ quan mới P NATION
Crush đã ký kết với một cơ quan mới! Vào ngày 17 tháng 7, P NATION, cơ quan PYATION đã tiết lộ tin tức này thông qua video Crush ký hợp đồng với công ty trên Instagram chính thức của họ. Hợp đồng Crush Crush với công ty trước đây Amoeba Culture đã tồn tại được sáu năm và có vẻ như nghệ sĩ đã gia nhập công ty PSYiến cho một khởi đầu mới. Bao gồm PSY, P NATION cũng chứa các nghệ sĩ như Jessi, HyunA và Hyojong. Bạn có hào hứng cho Crush phát hành nhạc mới thông qua P NATION không?
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.