“Doctor John” Diễn viên chính Ji Sung và Lee Se Young đã có một khởi đầu tuyệt vời  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  July 20, 2019 07:00 AM

“Doctor John” Diễn viên chính Ji Sung và Lee Se Young đã có một khởi đầu tuyệt vời
  Bác sĩ John, người đóng vai chính Ji Sung và Lee Se Young, nói về các bác sĩ quản lý đau, những người tìm cách xác định nguồn đau ở bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Theo Nielsen Korea, hai tập đầu tiên ghi nhận tỷ lệ người xem là 6.0 và 8,7%, đạt mức cao nhất là kết thúc phát sóng ở mức 10,04%. Trong khi đó, Chuyện tình trong chiều Chiều đã ghi 1,1 phần trăm xếp hạng cho tập 19 tháng 7.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.