“Fire” BTS trở thành MV thứ 2 của họ đạt 600 triệu lượt xem  in  News

Back by:  btsviet  on  October 10, 2019 11:00 AM

“Fire” BTS trở thành MV thứ 2 của họ đạt 600 triệu lượt xem
BTS 195 Thang Lửa trở thành MV thứ 2 của họ đạt 600 triệu lượt xem Hai trong số các video âm nhạc của BTS hiện đã đạt 600 triệu lượt xem trên YouTube! Được phát hành vào ngày 2 tháng 5 năm 2016 như là một phần của album tổng hợp của BTS, nhóm Những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời: Tuổi trẻ mãi mãi. Ngày 10 tháng 9, MV đã vượt qua 600 triệu lượt xem. Đầu năm nay, BTS đã trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt 600 triệu lượt xem trên một video YouTube với MV của họ cho DNA DNA. Nhóm khác duy nhất đạt được cột mốc cho đến nay là BLACKPINK.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.