Han Seung Woo ra mắt tài khoản Instagram cá nhân  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  January 17, 2020 03:00 AM

Han Seung Woo ra mắt tài khoản Instagram cá nhân
Han Seung Woo ra mắt tài khoản Instagram cá nhân Han Seung Woo đã mở một tài khoản Instagram! Vào ngày 17 tháng 1, công ty quản lý Play M Entertainment của anh đã liên kết tài khoản với chú thích, Instagram Han Seung Woo Woo chính thức Instagram đã được ra mắt! Chúng tôi yêu cầu rất nhiều sự ủng hộ và tình yêu từ người hâm mộ. Han Seung Woo đã chia sẻ một bức ảnh selfie cho bài đăng đầu tiên của anh ấy và viết, Xin chào, đây là Han Seung Woo. Đã được một lúc rồi..! Tôi thực sự nhớ bạn. Han Seung Woo đã ra mắt với VICTON vào năm 2016 và cũng được quảng bá với tư cách là thành viên của X1. Gần đây anh ấy đã viết một lá thư cho người hâm mộ sau khi tan rã X1.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.