Hashtags cho sinh nhật của BTS Jungkook đang là xu hướng trên toàn thế giới  in  News

Back by:  btsviet  on  August 31, 2019 10:00 PM

Hashtags cho sinh nhật của BTS Jungkook đang là xu hướng trên toàn thế giới
  Hashtags cho sinh nhật của BTS Jungkook đang là xu hướng trên toàn thế giới. Ngày 1 tháng 9 năm 2019 là sinh nhật lần thứ 23 của Jungkook (ở độ tuổi Hàn Quốc), đã đưa các ARMY trên toàn cầu để ăn mừng ngày với nhiều hashtag trên Twitter. Vào lúc nửa đêm, các hashtag #HappyBaptJungkook, #GoldenJungkookDay, #HappyJungkookDay, # 1stSeptemberMiracle, #JungMooSaengAl (bằng tiếng Hàn) và được theo dõi nhiều hơn, bắt đầu từ thứ hạng cao nhất # 1. Twitter chính thức của BTS cũng chia sẻ một video dễ thương của Jungkook để chúc mừng sinh nhật thành viên nhỏ tuổi nhất. Kiểm tra một số người hâm mộ Tweets dưới đây. Chúc mừng sinh nhật Jungkook!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.