iKON công bố ngày trở lại với ý tưởng Teaser “i DECIDE”  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  January 21, 2020 10:00 AM

iKON công bố ngày trở lại với ý tưởng Teaser “i DECIDE”
iKON công bố ngày trở lại với ý tưởng Teaser dành cho tôi i QUYẾT ĐỊNH iKON đang trở lại! Vào ngày 21 tháng 1, YG Entertainment đã phát hành một teaser ý tưởng cho nhóm mini album thứ ba, nhóm i i QUYẾT ĐỊNH. Trong clip, Bobby thuật lại, tôi đã trở về nơi tôi đã bắt đầu với tất cả sự ngờ vực phía sau. Bất chấp mọi cám dỗ, tôi tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Và cuối cùng tôi cũng ở đây. Tôi là tôi. Tôi xác định chính mình. Tôi là lý do cho tất cả mọi thứ. Tại sao không? tôi quyết định." Cơ quan giải thích, tường thuật của anh ám chỉ đến những thay đổi và âm nhạc mà [iKON] sẽ giới thiệu. YG Entertainment cho biết thêm, TIN iKON đã phát triển thông qua loạt KIDS MỚI để tìm lại chính mình và thể hiện tham vọng của họ để tiến về phía trước khi họ đưa ra quyết định của riêng mình. CẨN THẬN i quyết định sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. KST.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.