Kai cảm ơn SHINee Taemin đã gửi món quà để cổ vũ EXO  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  December 5, 2019 10:00 AM

Kai cảm ơn SHINee Taemin đã gửi món quà để cổ vũ EXO
Kai Cảm ơn SHINee Taemin đã gửi món quà để cổ vũ trên EXO Kai cảm ơn người bạn thân Taemin của SHINee đã ủng hộ sự trở lại của EXO! Vào ngày 5 tháng 12, Kai đã đăng một bức ảnh lên Instagram của một chiếc xe tải cà phê có biểu ngữ trên đó có dòng chữ, To To Baekhyun, Kai và các thành viên EXO, tăng sức mạnh bằng cách ăn thứ này! Hãy đợi ở đó! - SuperM. Các biểu ngữ bao gồm một hình ảnh nhóm của EXO từ sự trở lại của họ Obsession của họ cũng như một bức ảnh của Taemin. Taemin, Kai và Baekhyun gần đây đã quảng bá cùng với NCT Cốtongong, Ten, Mark và Lucas là nhóm SuperM. Kai đã viết trong chú thích, Cảm ơn, Taem Hồi và thêm hai biểu tượng cảm xúc trái tim. Taemin và Kai là bạn thân từ khi họ được đào tạo cùng nhau tại SM Entertainment. Kiểm tra MV trở lại của EXO về cuộc phiêu lưu của EXO tại đây!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.