Kang Daniel giành chiến thắng với “Touchin'” trên “The Show”  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  December 3, 2019 11:00 AM

Kang Daniel giành chiến thắng với “Touchin'” trên “The Show”
Kang Daniel giành chiến thắng với cuộc chạm trán trên thuyền của Touch Touchin Buổi biểu diễn của AOA, ASTRO, WJSN, và nhiều hơn nữa Kang Daniel đã giành được chiếc cúp đầu tiên của anh ấy cho đội bóng Touch Touch ''! Trong tập phát sóng ngày 3 tháng 12 của chương trình SBS MTV, chương trình, những người được đề cử cho vị trí đầu tiên là AOA's Come Come Me, của Kang Kang 6.195 đến 5.950 của ASTRO và 3.830 của AOA. Xem hiệu suất của Kang Daniel và giành chiến thắng dưới đây!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.