“Kill This Love” của BLACKPINK trở thành MV nhóm nhạc K-Pop nhanh nhất đạt được 550 triệu lượt xem  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  August 23, 2019 10:00 AM

“Kill This Love” của BLACKPINK trở thành MV nhóm nhạc K-Pop nhanh nhất đạt được 550 triệu lượt xem
BLACKPINK đã một lần nữa lập kỷ lục ấn tượng! Vào ngày 23 tháng 8 lúc 4:53 chiều KST, video nhạc nhóm của nhóm nhạc nữ cho nhóm Kill Kill Love Love này đã vượt qua 550 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là khoảng 140 ngày (bốn tháng và 18 ngày) và 16 giờ kể từ khi phát hành vào ngày 5 tháng 4 lúc 12 giờ sáng. trong 185 ngày. Ngoài ra, còn có thể gọi là As As It It, Bạn cũng có thể có bốn video âm nhạc với hơn 550 triệu lượt xem. Xin chúc mừng BLACKPINK!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.