Kim Jong Kook ngọt ngào chúc mừng HaHa về sự ra đời của con gái  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  July 17, 2019 11:00 AM

Kim Jong Kook ngọt ngào chúc mừng HaHa về sự ra đời của con gái
Kim Jong Kook ngọt ngào chúc mừng HaHa về sự ra đời của con gái ông Kim Jong Kook gần đây đã gửi lời chúc mừng tới thành viên diễn viên của Running Running Man và người bạn thân HaHa! Vào ngày 17 tháng 7, Kim Jong Kook đã đăng một tin nhắn trên Instagram cá nhân của mình, chúc mừng HaHa vì đã sinh con gái và gọi anh là một người cha tuyệt vời. Ông cũng nói đùa trong bài đăng để HaHa có con gái giới thiệu bạn trai đầu tiên của mình với Kim Jong Kook trước.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.