MBC đã phát hành bản xem trước cho EXO xuất hiện sắp tới trên “Radio Star!”  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  December 2, 2019 12:00 PM

MBC đã phát hành bản xem trước cho EXO xuất hiện sắp tới trên “Radio Star!”
EXO chuẩn bị buông lỏng trong bản Radio Star Star Preview Preview MBC đã phát hành bản xem trước cho EXO xuất hiện sắp tới trên Ngôi sao Radio Radio! Baekhyun khởi động sự xuất hiện của khách mời bằng cách nói, chúng ta nên để mọi thứ trôi qua và vui chơi, đó là tia sáng trong mắt Kim Gura. Các thành viên sau đó thay phiên nhau nói về ai là người vui tính nhất trong nhóm và chia sẻ những câu chuyện từ quá khứ của họ. EXO cũng thể hiện nhiều tài năng khác của họ trong bản xem trước và Kim Gura đã thốt lên khi kết thúc, có phải EXO luôn hài hước không? Tập này của Đài phát thanh Star Star sẽ phát sóng vào ngày 4 tháng 12 lúc 11:05 tối KST.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.