NCT 127 đã biểu diễn trong cuộc diễu hành trong ngày lễ Tạ ơn của Macy!  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  November 28, 2019 12:00 PM

NCT 127 đã biểu diễn trong cuộc diễu hành trong ngày lễ Tạ ơn của Macy!
NCT 127 đã biểu diễn trong cuộc diễu hành trong ngày lễ Tạ ơn của Macy! Tiểu đơn vị NCT đã tham gia các lễ hội để chào mừng ngày lễ Tạ ơn tại thành phố New York vào ngày 28 tháng 11. Họ tham gia bằng cách cưỡi trên một chiếc phao của Tập đoàn LEGO có tên là The The Brick-Changer, một phần là gà tây, một phần rồng và biến những viên gạch LEGO vào một thành phố nhộn nhịp, đầy màu sắc. Họ cũng đã biểu diễn bài hát Đường cao tốc đến Thiên đường của họ như một phần của cuộc diễu hành!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.