Nhà sản xuất chính và người mẫu Nam Bo Ra đã chính thức kết hôn!  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  October 9, 2019 01:00 PM

Nhà sản xuất chính và người mẫu Nam Bo Ra đã chính thức kết hôn!
Tiểu học và người mẫu Nam Bo Ra Tie The Hôn Nhà sản xuất chính và người mẫu Nam Bo Ra đã chính thức kết hôn! Vào ngày 9 tháng 10, cơ quan Văn hóa Amoeba của ông đã xác nhận tin tức này và cho biết, Tiểu Tiểu đã kết hôn với Nam Bo Ra hôm nay tại Gangnam. Theo cơ quan này, đám cưới được điều hành bởi rapper Yankie và Dynamic Duo phe Gaeko, Junggigo, Sam Kim và eSNA đều biểu diễn những bài hát chúc mừng trong buổi lễ. Tiểu học và Nam Bo Ra chưa bao giờ công khai mối quan hệ của họ trước khi thắt nút. Nam Bo Ra là một người mẫu kỳ cựu và Tiểu học là một nhà sản xuất nổi tiếng, từng xuất hiện trên MBC diễn ra Infinite Challenge, và cũng đã từng làm việc trên các bài hát như Chuyện của Johnny Johnny với Dynamic Duo và Cậu nhắt qua Zion.T. Chúc mừng cặp đôi hạnh phúc!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.