“Produce X 101” xếp hạng người xem cao nhất  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  July 20, 2019 07:00 AM

“Produce X 101” xếp hạng người xem cao nhất
  Vào ngày 19 tháng 7, nhóm Produc Produc x x 101 đã phát sóng trận chung kết trực tiếp, trong đó công bố đội hình cuối cùng cho nhóm dự án 11 thành viên mới X1. Theo Nielsen Korea, trận chung kết kéo dài bốn giờ đã đạt tỷ lệ người xem trung bình là 3,892% trên toàn quốc, đánh dấu mức xếp hạng cao nhất của chương trình sinh tồn thần tượng bởi tỷ lệ người xem trước đó của mùa giải là tỷ lệ người xem trung bình trên toàn quốc là 2,58% (cho lần thứ chín tập phim). Tuy nhiên, tỷ lệ người xem cho các tập cuối của phiên bản Produc Produce X 101 đã giảm so với các sản phẩm dành cho nhóm Produc Produce 101 mùa 2, mùa giải đã tạo ra nhóm dự án nổi tiếng Wanna One vào năm 2017. Không chỉ có nhóm Produc Produce 101 mùa 2 Đêm chung kết đạt được xếp hạng cao hơn đáng kể so với trận chung kết giữa Produc Produce X 101, trận chung kết trực tiếp mùa 2 đã ghi trung bình 5.197 phần trăm trên toàn quốc đạt điểm trung bình 3,927 phần trăm trên toàn quốc. Bạn đã điều chỉnh vào đêm chung kết của Produce X 101, chưa? Bạn nghĩ gì về đội hình cuối cùng cho X1? Chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi dưới đây!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.