TXT đã trình diễn “Run Away” lần đầu tiên trong chương trình trở lại của họ  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  October 21, 2019 01:00 PM

TXT đã trình diễn “Run Away” lần đầu tiên trong chương trình trở lại của họ
TXT Premieres ngay lập tức Chạy đi ngay lập tức và nhiều bài hát mới với buổi biểu diễn đầu tiên trong chương trình trở lại TXT đã trình diễn những bài hát mới lần đầu tiên trong chương trình trở lại của họ! Vào ngày 21 tháng 10, TXT đã trở lại lần đầu tiên với album đầy đủ của The The Chapter Chapter: Magic. Hồi tối hôm đó, Mnet đã phát sóng một sự trở lại đặc biệt để chào mừng sự trở lại của họ có tên là TOMORWAY X TOGETHER TXT đã lên sân khấu để biểu diễn ba trong số các ca khúc mới của họ bao gồm ca khúc chủ đề là Chạy trốn, Quy tắc mới, Quy tắc và Thiên thần hay Quỷ dữ.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.