V BTS được xác nhận để hát cho nhạc nền của nhóm Itaewon Class!  in  News

Back by:  btsviet  on  March 26, 2020 01:00 PM

V BTS được xác nhận để hát cho nhạc nền của nhóm Itaewon Class!
BTS V Khẳng định hát Sing Đêm ngọt ngào cho nữ hoàng Itaewon Class OST V được xác nhận để hát cho nhạc nền của nhóm Itaewon Class! Nó đã được tiết lộ trước đó vào ngày 6 tháng 3 rằng V đang thảo luận để hát cho bộ phim truyền hình JTBC. Vào ngày 9 tháng 3, công ty sản xuất OST của Itaewon Class, VLENDING đã tuyên bố, về The ‘Itaewon Class, OST Part.12‘ Sweet Night, thứ mà BTS BTS V tham gia sẽ được phát hành qua các trang web âm nhạc trực tuyến vào ngày [tháng 3] 13 lúc 6 giờ chiều. KST. Được sản xuất bởi chính V, Đêm Sweet Sweet là một bài hát pop độc lập với những rung cảm âm thanh. Sự tham gia của VST trong OST đã được hoàn thành nhờ tình bạn của anh ấy với Park Seo Joon, diễn viên hàng đầu của lớp It Itewewon.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.