WJSN Exy tạm thời ngừng hoạt động do vấn đề sức khỏe  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  November 28, 2019 12:00 PM

WJSN Exy tạm thời ngừng hoạt động do vấn đề sức khỏe
WJSN Exy tạm thời ngừng hoạt động do vấn đề sức khỏe WJSNFL Exy sẽ bị gián đoạn. Vào ngày 28 tháng 11, Starship Entertainment thông báo, siêu sao Exy đã đến bệnh viện một ngày trước đó vì cô bị sốt. Cô được chẩn đoán mắc cúm loại A. Cô sẽ tạm thời ngừng hoạt động và cố gắng hết sức để hồi phục. Chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết của bạn về những tin tức đáng tiếc bất ngờ và xin lỗi người hâm mộ vì đã gây lo ngại. WJSN gần đây đã phát hành mini album mới của họ, As As Wish. Hãy khỏe lại sớm, Exy!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.