X1 Nam Do Hyon và TEEN TEEN Lee Jin Woo theo học trường nghệ thuật Hanlim  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  December 3, 2019 11:00 AM

X1 Nam Do Hyon và TEEN TEEN Lee Jin Woo theo học trường nghệ thuật Hanlim
X1 Nam Do Hyon và TEEN TEEN sườn Lee Jin Woo theo học trường nghệ thuật Hanlim X1 Từ Nam Do Hyon và TEEN TEEN [Lee Jin Woo sẽ sớm trở thành sinh viên của Trường Nghệ thuật Hanlim! Vào ngày 3 tháng 12, cơ quan Nam Do Hyon đã xác nhận với Newsen, Nam Nam Hy Hyon đã nộp đơn xin tuyển sinh sinh viên mới của Trường Nghệ thuật Hanlim và được nhận vào khoa âm nhạc ứng dụng. Cùng ngày, một nguồn tin từ Maroo Entertainment (công ty quản lý Lee Jin Woo) đã xác nhận với HeraldPOP, khăn ăn Sự thật là Lee Jin Woo sẽ đăng ký vào trường nghệ thuật Hanlim. Trường nghệ thuật Hanlim là một trường trung học tập trung vào nghệ thuật, nhận khoảng 40 học sinh mới mỗi năm ở nhiều khoa khác nhau và đã sản sinh ra nhiều nghệ sĩ và thần tượng hiện đang quảng bá. Cả Nam Do Hyon và Lee Jin Woo, sinh năm 2004, sẽ bước vào năm đầu tiên ở trường trung học Hanlim vào năm 2020. (Ở Hàn Quốc, năm học bắt đầu vào mùa xuân.)
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.