Kim Sae Byuk

김새벽

Kim Sae Byuk(born South Korea, birth name 김새벽 ) is a South Korea actor.