Shin Hyun Bin

신현빈

Shin Hyun-bin( Hangul : 신현빈; born April 10, 1986) is a South Korean actress. She is best known for her roles inHe's on Duty(2010) andWarrior Baek Dong-soo(2011).