Ahn Hae Suk

안해숙

Ahn Hae Suk(born South Korea, birth name 안해숙 ) is a South Korea actor.