Xun Zhou

周迅

Xun Zhou(born Quzhou,

 Xun Zhou's Filmography

 • Painted Skin: The Resurrection | Hua Pi 2 (2012)
 • Windseeker (2012)
 • The Great Magician | Daai Mo Seut Si (2012) - Liu Yin
 • Flying Swords of Dragon Gate 3D | Long Men Fei Jia (2011) - Jade
 • The Founding of a Party | Jian Dang Wei Ye (2011) - Wang Huiwu (Li Da's wife)
 • True Legend | Su Qi Er (2010)
 • Confucius | Kong zi (2010)
 • The Message | Feng Sheng (2009)
 • All About Women | Neui yan fau pui (2008)
 • Painted Skin | Hua Pi (2008) - Xiaowei
 • The Equation of Love & Death | Li mi de cai xiang (2008)
 • Ming Ming (2006) - Ming Ming/Nana
 • The Banquet | Ye yan (2006) - Qing Nu
 • Perhaps Love | Ru guo · Ai (2005) - Sun Na
 • Stolen Life | Sheng si jie (2005) - Yan'ni
 • Beauty Remains | Mei ren yi jiu (2005) - Fei
 • Baober in Love | Lian ai zhong de Bao Bei (2004) - Baober
 • A West Lake Moment | Yuan yang hu die (2004) - Xiao Yu
 • Where Have All the Flowers Gone | Na shi hua kai (2002) - Mirth (Huanzi)
 • The Little Chinese Seamstress | Balzac and the Little Chinese Seamstress | Xiao cai feng (2002) - Little Chinese Seamstress
 • A Pinwheel Without Wind | Yan yu hong yan (2002) - Zhao Ningjing
 • Hollywood Hong-Kong | Heung gong yau gok hor lei wood (2001) - Hung Hung/Tong Tong
 • Beijing Bicycle | Shiqi sui de dan che (2001) - Qin
 • Suzhou River | Suzhou he (2000) - Meimei/Moudan
 • The Emperor and the Assassin | Jing ke ci qin wang (1999) - Blind Girl
 • My Rice Noodle Shop | Gui lin rong ji (1998)
 • Temptress Moon | Feng yue (1996) - Nightclub girl
 • The Pampered Wife | Xiao jiao qi mou sheng ji (1996)

Read more

 Xun Zhou's Awards

 • 2009 (3rd) Asian Film Awards - March 23rd -Best Actress The Equation of Love & Death

Read more

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.