Read on Mobile

MAMAMOO giành chiến thắng lần thứ 4 cho “HIP” trên “M Countdown”

Điểm số MAMAMOO giành chiến thắng lần thứ 4 cho BẠC HIP MAMAMOO đã giành được một chiếc cúp khác cho nhóm HIP! Tập 28 tháng 11 của bộ phim M M Countdown, một lần nữa được dành riêng cho các buổi biểu diễn trước đó của những người được đề cử cho Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet sắp tới. Tuy nhiên, một người chiến thắng vị trí đầu tiên vẫn được công bố. Với MAMAMOO, cuối cùng, và ASTRO, thời điểm đó, lần đầu tiên, MAMAMOO giành chiến thắng! Xin chúc mừng MAMAMOO!