Read on Mobile

“Map Of The Soul: 7” của BTS giữ số 11 trên Billboard 200 trong tuần thứ 4

Bản đồ của Soul Soul Soul của Soul: 7 người nắm giữ số 11 trên Billboard 200 trong tuần thứ 4 trên bảng xếp hạng BTS dành tuần thứ tư mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Billboard với Bản đồ linh hồn: 7 cấp! Billboard hiện đã phát hành bảng xếp hạng cho tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 3 và album mới nhất của BTS là Map Map of the Soul: 7 tựa giành vị trí thứ 11 trên Billboard 200. Nó đã ra mắt trên bảng xếp hạng ở vị trí số 1 và đứng thứ nhất. 3 trong tuần thứ hai và thứ 8 trong tuần thứ ba. Billboard 200 xếp hạng các album phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Album cũng đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Album độc lập và trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Album. Nó cũng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Billboard Canada Album. BTS đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Artist 100 và họ tiếp tục thống trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Social 50. Xin chúc mừng BTS!