Read on Mobile

NCT 127 đã biểu diễn trong cuộc diễu hành trong ngày lễ Tạ ơn của Macy!

NCT 127 đã biểu diễn trong cuộc diễu hành trong ngày lễ Tạ ơn của Macy! Tiểu đơn vị NCT đã tham gia các lễ hội để chào mừng ngày lễ Tạ ơn tại thành phố New York vào ngày 28 tháng 11. Họ tham gia bằng cách cưỡi trên một chiếc phao của Tập đoàn LEGO có tên là The The Brick-Changer, một phần là gà tây, một phần rồng và biến những viên gạch LEGO vào một thành phố nhộn nhịp, đầy màu sắc. Họ cũng đã biểu diễn bài hát Đường cao tốc đến Thiên đường của họ như một phần của cuộc diễu hành!